Posiadamy koncesję na ochronę osób i mienia oraz na prowadzenie usług detektywistycznych ZOBACZ

Szkolenia

Strona główna Szkolenia

Szkolenia


Wszyscy ludzie tworzący Firmę EMES i Partnerzy to specjaliści, którzy swoja wiedzę czerpią z licznie odbytych szkoleń w kraju jak również za zagranicą.

Wiemy jak ważne jest samodoskonalenie, i że tylko ciągłe podnoszenie kwalifikacji jest jedyną drogą do sukcesu.

Chcemy się to wiedzą z Państwem podzielić, dlatego proponujemy na bardzo korzystnych warunkach, dostosowanych do Państwa potrzeb i możliwości, przeprowadzenie takich nastepujących szkoleń:
Szkolenia dedykowane Firmom Ubezpieczeniowym:

 • Najczęściej spotykane formy wyłudzeń w ubezpieczeniach majątkowych oraz w ubezpieczeniach na życie
 • Źródła dowodowe oraz przykłady nadużyć i sposoby ich wykrycia
 • Nowe trendy dotyczące fraudów i ewolucja zjawiska
 • Ochrona wynikająca z przepisów prawa, profilaktyka i prewencja

Inne:

 • Bezpieczeństwo biznesu – szkolenie dla menadżerów
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji / Wymagania normy ISO 27001
 • Ochrona danych osobowych
 • Przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji
 • Etyka to się opłaca
 • Szpiegostwo gospodarcze a ochrona zasobów informacyjnych organizacji
 • Zarządzanie ryzykiem jako element systemu kontroli zarządczej
 • Podstawy zapobiegania przestępczości wewnętrznej
 • Przeciwdziałanie napadom i postępowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
 • Szkolenia antynapadowe
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – ERM
 • Przestępstwa przeciw organizacji
 • System Antykorypcyjny/antyfraudowy
 • Walka z podróbkami
 • Audyt Security
 • Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
 • Techniki wykrywania kłamstw
 • Umiejętność prowadzenia rozmów
 • Psychologia i taktyki negocjacji kryzysowych
 • Badania i weryfikacja kontrahentów
 • Obrona przed manipulacjami klienta
 • Zarządzanie kryzysowe w Public Relations