Posiadamy koncesję na ochronę osób i mienia oraz na prowadzenie usług detektywistycznych ZOBACZ

Tajemniczy klient

Strona główna Usługi Tajemniczy klient

Tajemniczy klient

Jak dobrze Państwo wiecie kluczem do sprawnego działania każdej firmy jest efektywne zarządzanie personelem oraz kontrola i egzekwowanie zleconych pracownikom zadań. Firma EMES i PARTNERZY wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego rynku biznesowego i oferuje wyspecjalizowane badania mystery shopping. Nasi pracownicy sprawdzą i zbadają, w jakim stopniu standardy, które przyjęła Państwa Firma są realizowane przez personel w codziennej pracy.

Wiemy jak wiele trudu wymaga wdrożenie polityki jakościowej. W związku z tym firma EMES i PARTNERZY oferuje badania ilościowe i jakościowe pracowników - osób na których powinien opierać się dobrze zarządzany Zespół.

Każde badanie Tajemniczego Klienta wymaga od nas indywidualnego podejścia i to jest właśnie podstawą naszego i Państwa sukcesu.

Głównymi obszarami na jakich oferujemy usługi w zakresie tzw. Tajemniczego klienta są:

  • Sprawdzanie pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego pod katem kompetencji, fachowości oraz transparentnie udzielonej informacji petentom.
  • Sprawdzanie hoteli oraz firm oferujących szeroko pojęte usługi rekreacyjno – wypoczynkowe pod kątem oferowanych usług, realizacji standardów firmowych oraz jakości świadczonych usług,
  • Posiadamy doświadczenie w kontroli restauracji: poziom i czas obsługi klienta, podejście do serwisu, jakość oferowanych produktów oraz ich zgodność z opisem,
  • Szczegółowe sprawdzenia w placówkach sklepów sieciowych: realizacja polityki firmowej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego pomieszczeń, obowiązujących promocji, wyeksponowania towaru oraz bieżącej obsługi klienta,
  • Kontrola punktów sprzedaży sieci telefonii komórkowej: obsługa zgodna ze standardami określonymi przez daną markę, aktualność ekspozycji promocyjnej, czystość salonu oraz czas oczekiwania na obsługę.

Nasi pracownicy nie oceniają i nie interpretują – jedynie stwierdzają fakty zastane na miejscu. W ten sposób ustalamy m.in. co klienci sądzą o usługach i produktach, a także czego brakuje w ofercie. Na zlecenie konfrontujemy poziom obsługi w Państwa placówkach z konkurencyjnymi – pozwala to na wyciągnięcie wniosków oraz wdrożenie zmian, które w perspektywie zwiększą potencjał Państwa Firmy. Firma EMES i PARTNERZY bada standardy z punktu widzenia konsumenta o określonych cechach społeczno-demograficznych bądź odbiorcy biznesowego.

Po zakończonym audycie otrzymają Państwo od nas raport, w którym nie tylko wykażemy słabe strony Państwa pracowników, ale także wskażemy kierunki działań jakie Firma powinna przedsięwziąć w celu ich wykluczenia i podniesienia standardów na wyższy poziom.