Posiadamy koncesję na ochronę osób i mienia oraz na prowadzenie usług detektywistycznych ZOBACZ

Ochrona marki

Strona główna Usługi Ochrona marki

Ochrona marki

Marka jest to nazwa, termin, symbol, odróżniające określony towar od podobnych, wytwarzanych przez przedsiębiorstwa konkurencji. W gospodarce rynkowej marka ma swoją cenę, „dobra marka” jest podstawą sukcesu biznesowego. Podobnie jest ze znakiem towarowym. Staje się on cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym oraz marce, odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również uniemożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

Firma EMES i Partnerzy proponuje Państwu specjalistyczne usługi w zakresie ochrony marki i znaku towarowego.

Przez wiele lat nasi współpracownicy w ramach walki z przestępczością gospodarczą mieli do czynienia z wszelkiego rodzaju nadużyciami związanymi z wprowadzaniem na rynek produktów podrabianych tzw. „fałszywek”. Wiemy gdzie, jak, i w jaki sposób działają ludzie którzy tym procederem się zajmują. Wiemy jak z nimi walczyć i znamy procedury. Będziemy Państwa reprezentować przed Sądami oraz wytaczać powództwa cywilnie i karne. Dostarczymy niezbędne dowody w sprawach naruszenia chronionego znaku towarowego i marki. Ustalimy, a następnie wskażemy naszym kolegom pełniącym służbę w organach ścigania miejsca, gdzie produkowane i przechowywane są towary z podrobionymi znakami towarowymi , celem ich likwidacji. Doprowadzimy do tego, że nasze działania pozwolą Państwu rościć sobie prawa do odzyskania poniesionych strat w wyniku działalności przestępczej takich osób.

Nie sposób w tym miejscu nie powiedzieć, że za sukcesami Firmy EMES i Partnerzy w dziedzinie zwalczania przestępczości związanej z ochroną znaków towarowych oraz przestępczości intelektualnej, stoją nasi partnerzy z terenu Ukrainy i Białorusi, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.